Công cụ - Latest Updates

Có rất nhiều công cụ giúp bạn tối ưu hóa thiết bị Android của mình mà bạn có thể tìm thấy từ chợ ứng dụng. Bạn có thể sử dụng chúng để dọn dẹp hệ thống rác, giải phóng bộ nhớ, tối ưu hóa trải nghiệm chơi trò chơi hoặc cải thiện bảo mật thiết bị.