Game có OBB

Đây là danh sách các trò chơi Android có OBB. Nhiều trò chơi Android nặng đến mức chúng thường yêu cầu bạn tải xuống dữ liệu bổ sung sau khi cài đặt, được gọi là Tệp OBB (CACHE). OBB File bao gồm một tập hợp các tệp khác nhau như âm thanh, đồ họa, tập lệnh xử lý vv. Nó là điều kiện bắt buộc để trò chơi chạy bình thường. Thông thường, nếu bạn tải xuống một trò chơi từ Play Store, quá trình tải xuống OBB sẽ tự động diễn ra.

Bạn chỉ cần chờ đợi. Tuy nhiên, nếu bạn muốn cài đặt phiên bản mod của trò chơi bao gồm tệp OBB, bạn cần thao tác nhiều hơn. Chúng tôi đã viết một bài giới thiệu chi tiết để cài đặt các trò chơi với các tệp OBB, tại đây. Bên cạnh đó, đây là bộ sưu tập Ứng dụng Premium mà chúng tôi đã giới thiệu cho bạn.

Another Tags